هواشناسی Kūh-e_Delī_Beyg

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Delī_Beyg، فارس

هواشناسی Kūh-e_Delī_Beyg، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.04.2017 18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
28.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 27° 2 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 28° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
30.04.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 21° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 0 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 16° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 30° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Delī_Beyg
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Kūh-e_Delī_Beyg
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,113,896 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0052
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.0321
Total Execution Time  1.0373
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0093   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0089   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0008   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0257   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Kūh-e_Delī_Beyg'  
0.1371   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Delī_Beyg' LIMIT 1  
0.1167   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Delī_Beyg' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40