هواشناسی کوه مروک

هواشناسی امروزدر کوه مروک، فارس

هواشناسی کوه مروک، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Heavy rain 6 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 4 mm 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain showers 3 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 13 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 10 mm 2 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain 16 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 2 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 4 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 5 mm 11° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 9 mm 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 29 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 23 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 17 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain showers 25 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوه مروک
عرض جغرافیایی
29.4216
طول جغرافیایی
52.0881
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6683857

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Kūh-e_Marūk
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,047,840 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5188
Total Execution Time  0.5195
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0098   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0077   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0217   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0261   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Kūh-e_Marūk'  
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40