هواشناسی Kūh-e_Pūlād

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Pūlād، فارس

هواشناسی Kūh-e_Pūlād، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.02.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 4 mm -2° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -3° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
25.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
26.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
27.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
01.03.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy snow 8 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy sleet 9 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Sleet 3 mm 2 m/s
02.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light snow <1 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy sleet 11 mm 1 m/s
03.03.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy sleet 16 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 6 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Pūlād
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Kūh-e_Pūlād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,003,836 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7455
Total Execution Time  0.7462
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0262   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Kūh-e_Pūlād'  
0.1180   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Pūlād' LIMIT 1  
0.1427   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Pūlād' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40