هواشناسی Kūh-e_Qarah_Qūsheh

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Qarah_Qūsheh، فارس

هواشناسی Kūh-e_Qarah_Qūsheh، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 16:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 12° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 3 mm 16° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain showers 1 mm 11° 2 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain showers 1 mm 10° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 3 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 5 mm 15° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 4 mm 11° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain showers 5 mm 3 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 18° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 0 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 13° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Qarah_Qūsheh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Kūh-e_Qarah_Qūsheh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,113,840 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0148
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8829
Total Execution Time  0.8978
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0396   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Kūh-e_Qarah_Qūsheh'  
0.1855   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Qarah_Qūsheh' LIMIT 1  
0.1330   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Qarah_Qūsheh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40