هواشناسی کوه سنگ سفید

هواشناسی امروزدر کوه سنگ سفید، فارس

هواشناسی کوه سنگ سفید، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 10:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 4 mm 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow showers 4 mm 2 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 5 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 11° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوه سنگ سفید
عرض جغرافیایی
30.3191667
طول جغرافیایی
53.7788889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
44627

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Kūh-e_Sang_Sefīd
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,017,244 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4983
Total Execution Time  0.4990
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0256   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Kūh-e_Sang_Sefīd'  
0.0024   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40