هواشناسی کوه تلخ

هواشناسی امروزدر کوه تلخ، فارس

هواشناسی کوه تلخ، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.08.2017 18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 7 m/s
18.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
19.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
20.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 12 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s
21.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 10 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوه تلخ
عرض جغرافیایی
30.5666667
طول جغرافیایی
54.5166667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
66468

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Kūh-e_Talkh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,476 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3948
Total Execution Time  0.3956
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0256   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Kūh-e_Talkh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40