هواشناسی کفه کرشول

هواشناسی امروزدر کفه کرشول، فارس

هواشناسی کفه کرشول، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.11.2017 11:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain <1 mm 3 m/s
23.11.2017 00:30:00–06:30:24 Rain 4 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
24.11.2017 00:30:00–06:30:24 Fog 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -2° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
28.11.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
29.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کفه کرشول
عرض جغرافیایی
30.6133
طول جغرافیایی
52.6324
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
129834

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Kaffeh-ye_Korshūl
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,844 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4272
Total Execution Time  0.4278
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0023   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0257   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Kaffeh-ye_Korshūl'  
0.0006   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40