هواشناسی کل اتابک

هواشناسی امروزدر کل اتابک، فارس

هواشناسی کل اتابک، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
02.03.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 3 mm -1° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow showers 2 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
03.03.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
04.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -1° 1 m/s
05.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow showers 1 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow showers 3 mm -3° 2 m/s
06.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -1° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
07.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -7° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
08.03.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -2° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
09.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کل اتابک
عرض جغرافیایی
30.6047222
طول جغرافیایی
51.2794444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
46931

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Kal-e_Ābtāk
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,376 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0036
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6346
Total Execution Time  0.6383
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0035   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0094   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0131   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0081   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0096   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0264   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Kal-e_Ābtāk'  
0.0025   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40