هواشناسی Kesht-e_Mahakī

هواشناسی امروزدر Kesht-e_Mahakī، فارس

هواشناسی Kesht-e_Mahakī، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.11.2017 13:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
23.11.2017 00:30:00–06:30:24 Sleet 1 mm 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 4 mm 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
24.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -4° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -1° 4 m/s
25.11.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 3 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
29.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kesht-e_Mahakī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Kesht-e_Mahakī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,002,432 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9407
Total Execution Time  0.9414
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0053   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0281   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Kesht-e_Mahakī'  
0.2438   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kesht-e_Mahakī' LIMIT 1  
0.2174   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kesht-e_Mahakī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40