هواشناسی خالده

هواشناسی امروزدر خالده، فارس

هواشناسی خالده، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.04.2017 17:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 35° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 34° 2 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 28° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 27° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 36° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 33° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 0 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 30° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خالده
عرض جغرافیایی
27.4554
طول جغرافیایی
53.107
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
128083

هواشناسی ایران