هواشناسی خالده

هواشناسی امروزدر خالده، فارس

هواشناسی خالده، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.01.2017 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
18.01.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 14° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
19.01.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 14° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 20° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
20.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 21° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
21.01.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 15° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 21° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
22.01.2017 03:30:00–09:30:24 Rain showers 1 mm 14° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 21° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 6 mm 16° 1 m/s
23.01.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy rain 18 mm 13° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 15 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
24.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خالده
عرض جغرافیایی
27.4554
طول جغرافیایی
53.107
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
128083

هواشناسی ایران