هواشناسی خبیص

هواشناسی امروزدر خبیص، فارس

هواشناسی خبیص، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
14.12.2017 02:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 15° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
15.12.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 13° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 11° 3 m/s
16.12.2017 00:30:00–06:30:24 Rain 1 mm 10° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 12° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 12° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
17.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
18.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
19.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
20.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
21.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خبیص
عرض جغرافیایی
28.5551
طول جغرافیایی
52.6343
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
128152

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Khabīş
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,424 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4453
Total Execution Time  0.4460
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0255   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Khabīş'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40