هواشناسی Leh_Shūābād

هواشناسی امروزدر Leh_Shūābād، فارس

هواشناسی Leh_Shūābād، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.01.2017 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -6° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -8° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
26.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
27.01.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 12 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
28.01.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain <1 mm 10° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain showers <1 mm 9 m/s
29.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 9 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 3 mm 11 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
30.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
31.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 5 m/s
01.02.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -2° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Leh_Shūābād
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Leh_Shūābād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,113,776 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0062
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6959
Total Execution Time  0.7021
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0256   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Leh_Shūābād'  
0.1327   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Leh_Shūābād' LIMIT 1  
0.1156   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Leh_Shūābād' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40