هواشناسی میر حسنی

هواشناسی امروزدر میر حسنی، فارس

هواشناسی میر حسنی، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.10.2016 09:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
25.10.2016 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 23° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
26.10.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
27.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
28.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
29.10.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
30.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
31.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات میر حسنی
عرض جغرافیایی
27.4229
طول جغرافیایی
53.2553
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
123875

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Mīr_Ḩasanī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,436 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1760
Total Execution Time  0.1771
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0394   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Mīr_Ḩasanī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40