هواشناسی منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان

هواشناسی امروزدر منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان، فارس

هواشناسی منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان
عرض جغرافیایی
29.6422
طول جغرافیایی
52.0449
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6683981

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Manţaqeh-ye_Ḩefāz̧at_Shodeh-ye_Arzhan_ow_Parīshān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,097,708 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0078
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0827
Total Execution Time  0.0906
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0363   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Manţaqeh-ye_Ḩefāz̧at_Shodeh-ye_Arzhan_ow_Parīshān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40