دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی مهر - پيش بینی چهارده روزه هواى مهر، فارس 

 • یکشنبه

  16 اسفند

  بیشینهکمینه
  22 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:03
 • شنبه

  15 اسفند

  بیشینهکمینه
  23 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:03
 • آدینه

  14 اسفند

  بیشینهکمینه
  24 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:02
 • پنجشنبه

  13 اسفند

  بیشینهکمینه
  24 °15 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:01
 • چهارشنبه

  12 اسفند

  بیشینهکمینه
  25 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:01
 • سه شنبه

  11 اسفند

  بیشینهکمینه
  23 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:00
 • دوشنبه

  10 اسفند

  بیشینهکمینه
  20 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:00
 • فردا

  09 اسفند

  بیشینهکمینه
  19 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:59
 • امروز

  08 اسفند

  بیشینهکمینه
  14 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  21:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:58
 • هواشناسی مهر  نقشه مهر
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Mohr , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Mohr , iran