دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی مهر - پيش بینی چهارده روزه هواى مهر، فارس 

 • دوشنبه

  16 شهریور

  بیشینهکمینه
  38 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:13
 • یکشنبه

  15 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:14
 • شنبه

  14 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:16
 • آدینه

  13 شهریور

  بیشینهکمینه
  38 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:17
 • پنجشنبه

  12 شهریور

  بیشینهکمینه
  40 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  40°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • چهارشنبه

  11 شهریور

  بیشینهکمینه
  40 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  40°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:19
 • سه شنبه

  10 شهریور

  بیشینهکمینه
  39 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:20
 • فردا

  09 شهریور

  بیشینهکمینه
  39 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • امروز

  08 شهریور

  بیشینهکمینه
  38 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  04:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:22
 • هواشناسی مهر  نقشه مهر
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Mohr , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Mohr , iran