هواشناسی مشاع شهید محمود اوترا

هواشناسی امروزدر مشاع شهید محمود اوترا، فارس

هواشناسی مشاع شهید محمود اوترا، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
11.12.2016 15:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
13.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
14.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 16° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
15.12.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 2 mm 11° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain <1 mm 11° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
16.12.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
17.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات مشاع شهید محمود اوترا
عرض جغرافیایی
28.8559
طول جغرافیایی
53.9733
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6680788

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Moshā‘-e_Shahīd_Maḩmūd-e_Owtrā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,712 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6644
Total Execution Time  0.6651
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0265   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Moshā‘-e_Shahīd_Maḩmūd-e_Owtrā'  
0.0026   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40