هواشناسی نزاع علیا

هواشناسی امروزدر نزاع علیا، فارس

هواشناسی نزاع علیا، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.08.2017 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 31° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 2 mm 42° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 37° 4 m/s
21.08.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 31° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 36° 5 m/s
22.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
25.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
26.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
27.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات نزاع علیا
عرض جغرافیایی
30.0417
طول جغرافیایی
50.9483
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
45682

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Nezā‘-e_‘Olyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,944 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4332
Total Execution Time  0.4339
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0257   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Nezā‘-e_‘Olyā'  
0.0351   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Nezā‘-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40