هواشناسی Pāsgāh-e_Entez̧āmī-ye_Sarāb-e_Bahrām

هواشناسی امروزدر Pāsgāh-e_Entez̧āmī-ye_Sarāb-e_Bahrām، فارس

هواشناسی Pāsgāh-e_Entez̧āmī-ye_Sarāb-e_Bahrām، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.08.2017 17:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
18.08.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 38° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 36° 3 m/s
19.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 41° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
20.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 38° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
21.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Pāsgāh-e_Entez̧āmī-ye_Sarāb-e_Bahrām
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران