هواشناسی Pargachī

هواشناسی امروزدر Pargachī، فارس

هواشناسی Pargachī، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.03.2017 10:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 47 mm 19° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 40 mm 14° 7 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain showers 6 mm 12° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 1 mm 20° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
27.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 23° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 20° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 2 mm 22° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 6 mm 15° 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain showers 5 mm 14° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 8 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 24° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 19° 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 2 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Pargachī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Pargachī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,792 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8224
Total Execution Time  0.8232
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0279   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Pargachī'  
0.1274   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Pargachī' LIMIT 1  
0.1230   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Pargachī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40