هواشناسی پروژه درختکاری دریمه

هواشناسی امروزدر پروژه درختکاری دریمه، فارس

هواشناسی پروژه درختکاری دریمه، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
16.08.2017 20:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 28° 1 m/s
17.08.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
18.08.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
19.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
20.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 35° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
21.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 34° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات پروژه درختکاری دریمه
عرض جغرافیایی
29.6209
طول جغرافیایی
52.6183
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6680641

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Porūzheh-ye_Derakhtkārī-ye_Darīmeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,804 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5790
Total Execution Time  0.5797
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0252   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Porūzheh-ye_Derakhtkārī-ye_Darīmeh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40