هواشناسی Qadamgāh-e_Emām_‘Alī_on_Naqī

هواشناسی امروزدر Qadamgāh-e_Emām_‘Alī_on_Naqī، فارس

هواشناسی Qadamgāh-e_Emām_‘Alī_on_Naqī، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.02.2018 18:30:00–24:30:24 Heavy rain 8 mm 7 m/s
25.02.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 9 mm 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 4 mm 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -3° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 2 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 3 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qadamgāh-e_Emām_‘Alī_on_Naqī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Qadamgāh-e_Emām_‘Alī_on_Naqī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,484 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7235
Total Execution Time  0.7243
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0014   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0350   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Qadamgāh-e_Emām_‘Alī_on_Naqī'  
0.1465   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qadamgāh-e_Emām_‘Alī_on_Naqī' LIMIT 1  
0.1300   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Qadamgāh-e_Emām_‘Alī_on_Naqī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40