هواشناسی قلات کوپان

هواشناسی امروزدر قلات کوپان، فارس

هواشناسی قلات کوپان، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
25.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
26.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 6 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
27.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
28.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
29.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
30.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
31.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قلات کوپان
عرض جغرافیایی
30.3094444
طول جغرافیایی
53.6063889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
44660

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Qalāt-e_Kūpān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,320 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5017
Total Execution Time  0.5024
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0274   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Qalāt-e_Kūpān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40