هواشناسی Qalāt-e_Khalang

هواشناسی امروزدر Qalāt-e_Khalang، فارس

هواشناسی Qalāt-e_Khalang، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.03.2017 17:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 15° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
01.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
02.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 14° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 14° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
05.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qalāt-e_Khalang
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Qalāt-e_Khalang
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,688 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9464
Total Execution Time  0.9475
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0388   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Qalāt-e_Khalang'  
0.2632   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qalāt-e_Khalang' LIMIT 1  
0.1800   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Qalāt-e_Khalang' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40