هواشناسی قلعۀ بالا

هواشناسی امروزدر قلعۀ بالا، فارس

هواشناسی قلعۀ بالا، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2018 17:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 29° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
25.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
26.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 30° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 0 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 33° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 30° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قلعۀ بالا
عرض جغرافیایی
36.1433333
طول جغرافیایی
54.4233333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
39360

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Qal‘eh-ye_Bala
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,784 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0013
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7307
Total Execution Time  0.7321
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0002   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0002   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0446   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Qal‘eh-ye_Bala'  
0.0800   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qal‘eh-ye_Bala' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40