هواشناسی Qal‘eh_Gar

هواشناسی امروزدر Qal‘eh_Gar، فارس

هواشناسی Qal‘eh_Gar، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.01.2017 09:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 12° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 2 mm 15° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain showers <1 mm 11° 1 m/s
21.01.2017 00:30:00–06:30:24 Rain showers 2 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
22.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 1 mm 12° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 5 mm 12° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 4 mm 1 m/s
23.01.2017 03:30:00–09:30:24 Rain showers 2 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
24.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
25.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
26.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
27.01.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 1 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qal‘eh_Gar
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران