هواشناسی Qal���eh-ye_�����jj��_Moh��ammad

هواشناسی امروزدر Qal���eh-ye_�����jj��_Moh��ammad، فارس

هواشناسی Qal���eh-ye_�����jj��_Moh��ammad، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qal���eh-ye_�����jj��_Moh��ammad
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Qal���eh-ye_�����jj��_Moh��ammad
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,789,868 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5297
Total Execution Time  0.5305
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0357   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Qal���eh-ye_�����jj��_Moh��ammad'  
0.1324   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qal���eh-ye_�����jj��_Moh��ammad' LIMIT 1  
0.1334   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Qal���eh-ye_�����jj��_Moh��ammad' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40