هواشناسی قنات مروان

هواشناسی امروزدر قنات مروان، فارس

هواشناسی قنات مروان، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.04.2018 10:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 3 mm 14° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 1 mm 11° 9 m/s
24.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 17° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 7 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 18° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 20° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 20° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 18° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 5 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قنات مروان
عرض جغرافیایی
30.5041667
طول جغرافیایی
53.5397222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
120034

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Qanāt-e_Malek
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,556 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3802
Total Execution Time  0.3810
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0357   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Qanāt-e_Malek'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40