هواشناسی Qollat-e_‘Azīz_Qolī

هواشناسی امروزدر Qollat-e_‘Azīz_Qolī، فارس

هواشناسی Qollat-e_‘Azīz_Qolī، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.09.2017 09:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
27.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
28.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
29.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
30.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
01.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
02.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
03.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qollat-e_‘Azīz_Qolī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Qollat-e_‘Azīz_Qolī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,336 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.3429
Total Execution Time  1.3436
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0219   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0083   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0107   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0105   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0162   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0614   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Qollat-e_‘Azīz_Qolī'  
0.3833   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qollat-e_‘Azīz_Qolī' LIMIT 1  
0.4053   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Qollat-e_‘Azīz_Qolī' LIMIT 1  
0.0121   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40