هواشناسی رود باغ مورد

هواشناسی امروزدر رود باغ مورد، فارس

هواشناسی رود باغ مورد، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.08.2017 04:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 29° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 5 m/s
20.08.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 22° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 27° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 26° 6 m/s
21.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
25.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
26.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رود باغ مورد
عرض جغرافیایی
30.9866667
طول جغرافیایی
52.1502778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
142107

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Rūd-e_Bāgh-e_Mūrd
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,676 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5020
Total Execution Time  0.5027
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0124   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0111   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0097   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0125   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0356   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Rūd-e_Bāgh-e_Mūrd'  
0.0110   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40