هواشناسی ساریتن

هواشناسی امروزدر ساریتن، فارس

هواشناسی ساریتن، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.04.2018 11:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 17° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 5 m/s
26.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 5 m/s
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 16° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 11° 4 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 5 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 16° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 17° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ساریتن
عرض جغرافیایی
31.0068
طول جغرافیایی
52.1458
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
116962

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Sārītan
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,119,396 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0107
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4191
Total Execution Time  0.4298
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0354   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Sārītan'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40