هواشناسی سید نسیمی و سید نصرالدین

هواشناسی امروزدر سید نسیمی و سید نصرالدین، فارس

هواشناسی سید نسیمی و سید نصرالدین، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.11.2017 16:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
21.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 15° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 2 mm 12° 3 m/s
22.11.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 2 mm 12° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 1 mm 0 m/s
23.11.2017 00:30:00–06:30:24 Rain 3 mm 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Heavy rain 7 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 5 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain showers 4 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
24.11.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 14° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سید نسیمی و سید نصرالدین
عرض جغرافیایی
29.7845
طول جغرافیایی
52.721
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6653064

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Seyyed_Nasīmī_va_Seyyed_Naşr_od_dīn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,232 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6883
Total Execution Time  0.6889
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0259   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Seyyed_Nasīmī_va_Seyyed_Naşr_od_dīn'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40