دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان بوانات - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان بوانات، فارس 

 • شنبه

  14 آذر

  بیشینهکمینه
  8 °-2 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:55
 • آدینه

  13 آذر

  بیشینهکمینه
  6 °0 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:55
 • پنجشنبه

  12 آذر

  بیشینهکمینه
  8 °-4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:55
 • چهارشنبه

  11 آذر

  بیشینهکمینه
  4 °-5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:55
 • سه شنبه

  10 آذر

  بیشینهکمینه
  2 °-5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:55
 • دوشنبه

  09 آذر

  بیشینهکمینه
  2 °-5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:55
 • یکشنبه

  08 آذر

  بیشینهکمینه
  3 °-5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:55
 • فردا

  07 آذر

  بیشینهکمینه
  5 °-4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:56
 • امروز

  06 آذر

  بیشینهکمینه
  -2 °-2 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  21:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:56
 • هواشناسی شهرستان بوانات  نقشه شهرستان بوانات
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Bavanat , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Bavanat , iran