هواشناسی شهسوار توکلی

هواشناسی امروزدر شهسوار توکلی، فارس

هواشناسی شهسوار توکلی، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.03.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
27.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 16° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 14° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 12° 0 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 15° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 2 mm 12° 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 4 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 15° 1 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 3 mm 16° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شهسوار توکلی
عرض جغرافیایی
29.9616
طول جغرافیایی
52.0107
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
43945

هواشناسی ایران