هواشناسی شمس آباد

هواشناسی امروزدر شمس آباد، فارس

هواشناسی شمس آباد، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.08.2017 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
21.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
22.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
23.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
25.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 7 m/s
26.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 5 m/s
27.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شمس آباد
عرض جغرافیایی
28.5977
طول جغرافیایی
53.5806
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6680837

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Shamsābād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,840 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4406
Total Execution Time  0.4413
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0264   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Shamsābād'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40