هواشناسی شوید زار

هواشناسی امروزدر شوید زار، فارس

هواشناسی شوید زار، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.05.2018 18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
29.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 5 m/s
30.05.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
03.06.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شوید زار
عرض جغرافیایی
30.9916
طول جغرافیایی
52.3982
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
47586

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Shevīd_Zār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,932 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0009
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4144
Total Execution Time  0.4153
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0002   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0374   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Shevīd_Zār'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40