هواشناسی شيخ حسن

هواشناسی امروزدر شيخ حسن، فارس

هواشناسی شيخ حسن، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.02.2018 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
21.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 12° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
22.02.2018 00:30:00–06:30:24 Rain 1 mm 15° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 1 mm 14° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain <1 mm 18° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 1 mm 14° 2 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 1 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 2 mm 18° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 7 mm 13° 1 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Heavy rain 5 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain showers 12 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 3 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain showers <1 mm 15° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 6 mm 13° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شيخ حسن
عرض جغرافیایی
35.904
طول جغرافیایی
50.5478
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
41596

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Sheykh_Ḩasan
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,840 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4609
Total Execution Time  0.4617
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0359   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Sheykh_Ḩasan'  
0.0513   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sheykh_Ḩasan' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40