هواشناسی تل چتلخوک

هواشناسی امروزدر تل چتلخوک، فارس

هواشناسی تل چتلخوک، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.01.2018 06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
24.01.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
25.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -2° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
26.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 11 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 10 m/s
27.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
28.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow showers 1 mm -4° 4 m/s
29.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -6° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
30.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -2° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تل چتلخوک
عرض جغرافیایی
31.2847222
طول جغرافیایی
52.3713889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
38574

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Tall-e_Chātalkhūk
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,396 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4735
Total Execution Time  0.4743
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0002   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0781   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Tall-e_Chātalkhūk'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40