هواشناسی تل گاو

هواشناسی امروزدر تل گاو، فارس

هواشناسی تل گاو، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 22:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 15° 0 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 15° 0 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 1 mm 13° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 19 mm 21° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 36 mm 17° 4 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain showers 6 mm 15° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 2 mm 22° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 20° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 3 mm 25° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 17 mm 19° 1 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 15 mm 18° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 5 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 7 mm 22° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 6 mm 18° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تل گاو
عرض جغرافیایی
29.2627778
طول جغرافیایی
51.9263889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
43929

هواشناسی ایران