هواشناسی تنگ آب

هواشناسی امروزدر تنگ آب، فارس

هواشناسی تنگ آب، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.02.2018 18:30:00–24:30:24 Heavy rain 5 mm 1 m/s
25.02.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 7 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 6 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain showers 5 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 12° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain showers 7 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تنگ آب
عرض جغرافیایی
28.4113
طول جغرافیایی
53.7632
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
48814

هواشناسی ایران