هواشناسی Yerīdgī

هواشناسی امروزدر Yerīdgī، فارس

هواشناسی Yerīdgī، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
15.12.2017 02:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm -3° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow 1 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Snow showers 1 mm 2 m/s
16.12.2017 00:30:00–06:30:24 Light snow <1 mm -1° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm -2° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
17.12.2017 00:30:00–06:30:24 Fog 0 mm -4° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
18.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
19.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
20.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21.12.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
22.12.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Yerīdgī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Yerīdgī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,945,252 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.5734
Total Execution Time  1.5740
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0129   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0097   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0100   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0197   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0682   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Yerīdgī'  
0.6051   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Yerīdgī' LIMIT 1  
0.3945   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Yerīdgī' LIMIT 1  
0.0423   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40