هواشناسی زیارتگاه گنبد لاله

هواشناسی امروزدر زیارتگاه گنبد لاله، فارس

هواشناسی زیارتگاه گنبد لاله، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.04.2018 04:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 15° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 14° 7 m/s
21.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 11 m/s
22.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 17° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 11° 3 m/s
23.04.2018 04:30:00–10:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 9 m/s
24.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 13° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
25.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 14° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 23° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 16° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زیارتگاه گنبد لاله
عرض جغرافیایی
31.3386
طول جغرافیایی
52.1803
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
132940

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Zīāratgāh-e_Gonbad-e_Lāleh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,019,160 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4350
Total Execution Time  0.4362
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0521   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Zīāratgāh-e_Gonbad-e_Lāleh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40