هواشناسی Zīāratgāh-e_Moḩammad_Shohadā

هواشناسی امروزدر Zīāratgāh-e_Moḩammad_Shohadā، فارس

هواشناسی Zīāratgāh-e_Moḩammad_Shohadā، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.07.2018 02:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 40° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
23.07.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 29° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
24.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 32° 1 m/s
25.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
26.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 41° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
27.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
28.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
29.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 42° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 35° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Zīāratgāh-e_Moḩammad_Shohadā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Zīāratgāh-e_Moḩammad_Shohadā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,420 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7218
Total Execution Time  0.7226
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0358   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Zīāratgāh-e_Moḩammad_Shohadā'  
0.1332   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Zīāratgāh-e_Moḩammad_Shohadā' LIMIT 1  
0.1328   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Zīāratgāh-e_Moḩammad_Shohadā' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40