هواشناسی حیدر آلات

هواشناسی امروزدر حیدر آلات، گیلان

هواشناسی حیدر آلات، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
05.12.2016 15:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain <1 mm 0 m/s
06.12.2016 00:30:00–06:30:24 Rain 4 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 13 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain 13 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 2 mm 1 m/s
07.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
08.12.2016 03:30:00–09:30:24 Rain 4 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 16 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy sleet 15 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 6 mm 1 m/s
09.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10.12.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
11.12.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات حیدر آلات
عرض جغرافیایی
37.1036
طول جغرافیایی
49.2656
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
37353

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/Ḩeydar_Ālāt
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,112 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4528
Total Execution Time  0.4534
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0173   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE 'Ḩeydar_Ālāt'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40