هواشناسی �����jj_Teym��r_Ma���alleh

هواشناسی امروزدر �����jj_Teym��r_Ma���alleh، گیلان

هواشناسی �����jj_Teym��r_Ma���alleh، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات �����jj_Teym��r_Ma���alleh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/�����jj_Teym��r_Ma���alleh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,790,044 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4723
Total Execution Time  0.4731
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0232   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE '�����jj_Teym��r_Ma���alleh'  
0.1503   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE '�����jj_Teym��r_Ma���alleh' LIMIT 1  
0.1378   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE '�����jj_Teym��r_Ma���alleh' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40