هواشناسی Albā_Sarā

هواشناسی امروزدر Albā_Sarā، گیلان

هواشناسی Albā_Sarā، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.09.2017 05:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 20° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 22° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
26.09.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
27.09.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 3 mm 22° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 10 mm 22° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 15 mm 19° 3 m/s
28.09.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy rain 14 mm 18° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 5 mm 18° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 8 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 13 mm 17° 2 m/s
29.09.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy rain 11 mm 16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 7 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain <1 mm 16° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
30.09.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 17° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
01.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
02.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 24° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Albā_Sarā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/Albā_Sarā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,452 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6327
Total Execution Time  0.6334
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0169   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE 'Albā_Sarā'  
0.1141   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Albā_Sarā' LIMIT 1  
0.1137   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Albā_Sarā' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40