هواشناسی Bojār_Sar_(2)

هواشناسی امروزدر Bojār_Sar_(2)، گیلان

هواشناسی Bojār_Sar_(2)، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد

Det oppstod en feil mens værdata ble forsøkt hentet fra yr.no. Teknisk info: Parsing av XML feilet.

تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Bojār_Sar_(2)
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران