هواشناسی Eshkūm_Dakeh

هواشناسی امروزدر Eshkūm_Dakeh، گیلان

هواشناسی Eshkūm_Dakeh، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.05.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
24.05.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
25.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 28° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
26.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 28° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
27.05.2018 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 21° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 18° 1 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Eshkūm_Dakeh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/Eshkūm_Dakeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,912 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6797
Total Execution Time  0.6805
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0034   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0009   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0105   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0248   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE 'Eshkūm_Dakeh'  
0.1438   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Eshkūm_Dakeh' LIMIT 1  
0.1400   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Eshkūm_Dakeh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40