هواشناسی لپر رود

هواشناسی امروزدر لپر رود، گیلان

هواشناسی لپر رود، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.10.2017 05:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
20.10.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 17° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 19° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 18° 0 m/s
21.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 21° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
22.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 20° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
23.10.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 20° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
24.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
25.10.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 19° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
26.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات لپر رود
عرض جغرافیایی
37.6723
طول جغرافیایی
49.0561
منطقه زمانی
Asia/Ashgabat
جمعیت
0
Geonameid
6758237

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/Lapar_Rūd
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,119,448 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0054
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5032
Total Execution Time  0.5086
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0100   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0058   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0007   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0011   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0265   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE 'Lapar_Rūd'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40