هواشناسی Nārenj_Kolā

هواشناسی امروزدر Nārenj_Kolā، گیلان

هواشناسی Nārenj_Kolā، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.05.2017 11:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 20° 1 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 23° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 21° 1 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 23° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
08.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 20° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Nārenj_Kolā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/Nārenj_Kolā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,004,840 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8311
Total Execution Time  0.8319
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0173   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE 'Nārenj_Kolā'  
0.1314   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Nārenj_Kolā' LIMIT 1  
0.1204   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Nārenj_Kolā' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40