هواشناسی Sāmān_Posht

هواشناسی امروزدر Sāmān_Posht، گیلان

هواشناسی Sāmān_Posht، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.04.2017 19:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 18° 2 m/s
24.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 19° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
25.04.2017 00:30:00–06:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 11° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
26.04.2017 00:30:00–06:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Heavy rain 5 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 7 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy snow 6 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 3 mm 2 m/s
27.04.2017 04:30:00–10:30:24 Sleet 2 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
28.04.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
29.04.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain <1 mm 12° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sāmān_Posht
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/Sāmān_Posht
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,047,048 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9736
Total Execution Time  0.9743
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0171   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE 'Sāmān_Posht'  
0.1152   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sāmān_Posht' LIMIT 1  
0.1211   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Sāmān_Posht' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40